Chỉ số BMI – Body Mass Index- còn được gọi là chỉ số khối cơ thể. BMI được sử dụng khá phổ biến để đo lường mức độ thừa cân của cơ thể. Mặc dù sự chính xác của BMI vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng với thể trạng người bình thường, BMI phản ánh khá chính xác tình trạng cơ thể của người trưởng thành.
tính chỉ số BMI

BMI = (trọng lượng cơ thể)/ bình phương chiều cao

 • Trọng lượng cơ thể: tính bằng kg
 • Chiều cao: tính bằng m

Bạn có thể tự đánh giá được chỉ số BMI của bản thân qua bảng thống kê dưới đây:

 • Dưới chuẩn: BMI < 18.5
 • Chuẩn: BMI từ 18,5 – 25
 • Thừa cân: BMI từ 25-30
 • Béo – nên giảm cân: BMI 30 – 40
 • Rất béo – cần giảm cân ngay: BMI trên 40

Có một cách đánh giá khác phân theo giới tính như sau:

 1. Nam:
  • BMI < 20: người dưới cân
  • 20 <= BMI < 25: người bình thường
  • 25 <= BMI < 30: người quá cân
  • BMI > 30: người béo phì
 2. Nữ:
  • BMI < 18: người dưới cân
  • 18 <= BMI < 23: người bình thường
  • 23 <= BMI < 30: người quá cân
  • BMI > 30: người béo phì
Cùng chủ đề