Thư mục Microsoft Office

Hướng dẫn làm footnote trong Word 2007

Microsoft Office

Trong rất nhiều văn bản bắt buộc phải có chú thích ngay trong trang để người đọc theo dõi. Các chú thích, chú giải trong trang phổ biến nhất hiện nay là đặt ở dưới trang hay còn gọi là footnote. Word 2007 cũng có chức năng này. Sau đây là những bước để tiến hành đặt footnote cho trang…

20.06.2013 0

Các bước sắp xếp thứ tự chữ cái trong Word 2007

Microsoft Office

Nếu có một danh sách tên sắp xếp không theo thứ tự trong Word, phải làm sao để sắp xếp chúng lại để dễ tra cứu hơn? Word 2007 với chức năng sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo chữ cái đầu dòng sẽ giúp bạn điều này. Hướng dẫn sắp xếp thứ tự chữ cái trong Word 2007:…

14.06.2013 0