Thư mục Việt Nam

HomeBài viếtGiải trí Du lịch Việt Nam

Nguồn gốc ngày Tết Hàn thực của Việt Nam

hướng dẫn làm bánh chay
Việt Nam

Ngày Tết Hàn thực nhằm ngày 3 tháng 3 Âm lịch hằng năm thường gắn với món bánh trôi và bánh chay. Nguồn gốc ngày Tết Hàn thực là từ Trung Quốc. Tuy nhiên, dù bị ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc một thời gian dài nhưng người Việt vẫn có những nét đặc trưng văn hóa trong ngày Tết Hàn thực hay gọi…

02.04.2014 0