Thư mục 8 tháng 3

Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3

lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3
Xã hội

Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm hằng năm vào ngày 8 tháng 3 không chỉ là một sự kiện. Đây là dấu mốc ghi nhận sự cố gắng của phụ nữ trong đấu tranh đòi bình đẳng và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù trong bất kỳ thời kỳ, hoàn cảnh nào, vai trò của phụ nữ…

26.02.2014 0