Thư mục Bàn ăn

Cách cắm hoa bàn ăn

cách cắm bàn ăn
Nhà đẹp

Với các dịp đặc biệt, bàn ăn cần được trang trí với các bình hoa tươi xinh đẹp. Với các đặc điểm của bữa ăn và bàn ăn, cắm hoa trang trí bàn ăn có một số điều cần lưu ý như sau: Kích cỡ bình hoa: Bữa ăn mọi người thường nói chuyện với nhau nên kích cỡ toàn…

19.07.2013 0