Thư mục bettersurf

Hướng dẫn gỡ bỏ (remove) Better Surf

Thủ thuật mạng

Better Surf là một add on show quảng cáo một cách khó chịu trên các trình đuyệt web. Add on này được cài trên máy tính của chúng ta một cách lén lút và bất hợp pháp khi bạn cài đặt một phần mềm hay ứng dụng nào đó trên máy tính của mình. Vào một ngày đẹp trời nào…

13.12.2013 0