Thư mục Cài đặt Facebook

Hướng dẫn cài tiếng Việt cho Facebook

Facebook

Click chọn biểu tượng bánh răng rồi chọn Account Settings: Tại General Settings click Language và đổi thành “Tiếng Việt”:

24.06.2013 0