Thư mục Cài Firefox mặc định

Cài đặt Firefox làm trình duyệt mặc định

Thủ thuật mạng

Thật khó chịu khi bạn click vào một đường dẫn bất kỳ và máy tính mở đường dẫn này bằng một trình duyệt mà bạn không mong muốn. Nếu bạn ưa thích dùng trình duyệt Firefox  chỉ cần vài thao tác đơn giản như sau là bạn đã có thể cài đặt Firefox làm trình duyệt mặc định cho máy…

21.06.2013 0