Thư mục Cây không khí

Hướng dẫn chăm sóc cây không khí

hướng dẫn chăm sóc cây không khí
Vườn đẹp

Cây không khí là loài cây khí sinh, chúng hấp thụ chất dinh dưỡng và hơi nước từ không khí để sinh trưởng. Cây không khí không cần đất để sống và tốn rất ít công chăm sóc nên đây là một giải pháp đưa cây xanh vào nhà rất phổ biến và ngày càng thịnh hành. Tuy nhiên vì…

02.06.2014 0