Thư mục Chat facebook

Ẩn nick khi lên Facebook

Facebook

Bạn muốn lướt Facebook mà không muốn ai biết mình đang online, làm theo các bước sau và nick bạn sẽ hoàn toàn ẩn trên danh sách chat của người khác Turn on chat for all friends except… : Online với tất cả mọi người trừ… Gõ nick người bạn muốn ẩn nick vào khung dưới. Turn on chat for…

08.08.2013 0