Thư mục Chứng chỉ tiếng Anh

Bài thi TOEIC là gì?

TOEIC là gì
Giáo dục

TOEIC là viết tắt của cụm từ tiếng AnhTest of English for International Communication – chứng chỉ Anh ngữ quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm và không sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Bằng TOEIC hiện nay được quốc tế công nhận và có thể sử dụng rộng rãi trên thế giới như một thang đo…

16.07.2013 0