Thư mục Đặt tên facebook

Làm sao để đặt tên Facebook một từ

fb
Facebook

Quy tắc của Facebook không cho đặt tên người dùng chỉ có một từ, ví dụ như: Hoàng, Snow, Kit… Vì vậy sở hữu một nick name Facebook chỉ có một từ hiện đang trở thành đề tài “nóng”. Ai cũng mong muốn sở hữu một cái tên Facebook thật “độc” và cá tính cho riêng mình. Hiện nay có…

13.06.2013 0