Thư mục Đồng cảm

Yêu và cưới bạn thân: Lợi điểm và các vấn đề?

yêu và cưới bạn thân
Yêu và cưới

Có rất nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề yêu và cưới bạn thân. Một số người ủng hộ và một số khác thì không. Mỗi người đều có quan điểm riêng về lợi và hại khi cưới bạn thân. Cuối cùng dù muốn hay không, sự lựa chọn vẫn luôn thuộc về con tim. Dưới đây là một…

09.09.2013 0