Thư mục Gạo

Ý nghĩa của việc tung gạo vào người cô dâu chú rể trong lễ cưới

tung gạo trong đám cưới
Cẩm nang du lịch

Các phong tục trong lễ cưới ở mỗi vùng trên thế giới đều có những nét tương đồng và khác biệt. Các đặc điểm này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa, tập tục và quan điểm của người dân địa phương. Bạn có thể thấy trong các bộ phim, sau khi cử hành hôn lễ và bước ra…

05.09.2013 0