Thư mục Ghi chú cuối trang

Hướng dẫn làm footnote trong Word 2007

Microsoft Office

Trong rất nhiều văn bản bắt buộc phải có chú thích ngay trong trang để người đọc theo dõi. Các chú thích, chú giải trong trang phổ biến nhất hiện nay là đặt ở dưới trang hay còn gọi là footnote. Word 2007 cũng có chức năng này. Sau đây là những bước để tiến hành đặt footnote cho trang…

20.06.2013 0