Thư mục Hoa Trạng Nguyên

Hướng dẫn chăm sóc hoa Trạng Nguyên

hướng dẫn chăm sóc hoa trạng nguyên
Vườn đẹp

Hoa Trạng Nguyên có tên tiếng Anh là Poinsettia và thường được dùng trang trí vào mùa Giáng Sinh. Hoa Trạng Nguyên rất khó ra hoa lại sau khi ra hoa đợt đầu. Thường thì bạn sẽ phải bỏ chậu hoa Trạng Nguyên sau khi trang trí hết mùa Giáng Sinh và mua chậu khác vào mùa lễ năm sau….

20.11.2013 0