Thư mục Hoãn kinh

Làm sao để tắm biển khi có kinh?

tắm biển khi có kinh
Sức khỏe sinh sản

Đây có lẽ là trăn trở của rất nhiều bạn gái khi không thể bỏ chuyến đi chơi nhưng kỳ kinh lại đang gần kề. Dù việc tắm biển khi có kinh không được khuyến khích nhưng vẫn có cách để bạn có thể “an toàn” hơn khi tắm biển trong kỳ kinh. Dùng tampon: Tampon là dạng băng vệ…

10.09.2013 0