Thư mục kết quả tìm kiếm

Loại trừ các trang(pages) khỏi kết quả tìm kiếm trong WordPress

Wordpress

Ở các trang sử dụng mã nguồn WordPress, các nội dung dạng trang(pages) như Giới thiệu, Liên hệ… được show ra trong kết quả tìm kiếm là không cần thiết và tạo sự thiếu tập trung vào nội dung tìm kiếm… Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn khắc phục điều này. Có 2 hướng để thực hiện điều này:…

25.08.2013 0