Thư mục Kiến

Mẹo đuổi kiến hiệu quả

mẹo đuổi kiến hiệu quả
Mẹo vặt gia đình

Để đuổi kiến triệt để, bạn tìm tổ kiến và thử các cách đuổi kiến dưới đây. Có những loài kiến rất cứng đầu và bạn có thể phải áp dụng nhiều cách mới đuổi được chúng đi. Cam hoặc chanh: Dùng vỏ chanh/cam hoặc nước chanh/cam rải lên đường đi hoặc những chỗ kiến hay bò. Bạn cũng có…

06.09.2013 0