Thư mục Kỹ thuật chạy

Hướng dẫn chạy bền

hướng dẫn chạy bộ
Thể dục

Chạy là một môn thể thao phổ biến và rất có lợi cho giảm cân, giảm mỡ và hệ tuần hoàn của cơ thể. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đáp ứng một buổi chạy bộ hoàn toàn, ngay cả chạy bộ chậm đôi khi cũng là một thử thách đối với một số người đặc biệt là…

04.07.2013 0