Thư mục Mùa nóng

Làm sao để chăm sóc vật nuôi mùa nóng

chăm sóc vật nuôi mùa nóng
Thú cưng

Vật nuôi trong nhà bị hạn chế và phụ thuộc vào môi trường cũng như chủ nuôi rất nhiều. Mỗi mùa khác nhau vật nuôi đều cần cách chăm sóc khác nhau. Sau đây là một số lưu ý chăm sóc vật nuôi vào mùa nóng. Vật ký sinh: Các loài ký sinh như ve, bọ chét,… luôn bùng nổ…

16.07.2013 0