Thư mục Người quả lê

Bạn thuộc dáng người nào?

dáng người
Thời trang

Chắc hẳn bạn đã nghe nhắc đến các dáng người quả lê, ngời quả táo, người thước kẻ, người quả chuối…  Đây là các kiểu dáng người phổ biến. Việc xác định bạn thuộc dáng người nào tùy thuộc vào số đo 3 vòng của cơ thể. Xác định dáng người giúp bạn biết điểm mạnh, điểm yếu của dáng…

26.07.2013 0