Thư mục Passport

Làm hộ chiếu như thế nào?

cách làm hộ chiếu
Cẩm nang du lịch

Điều kiện để xuất cảnh ra nước ngoài là người xuất cảnh buộc phải có hộ chiếu (passport). Ngoài hộ chiếu ra thì điều kiện bắt buộc là phải có visa, thị thực. Nếu bạn có ý định ra nước ngoài hoặc du lịch nước ngoài, bạn nên làm sẵn hộ chiếu để tiện sử dụng khi cần thiết mà…

22.07.2013 0