Thư mục Phản bội

Xây dựng lại lòng tin với người ấy sau khi bạn “ngã lòng”

xây dựng lòng tin trong tình yêu
Xã hội

Ngã lòng, lừa dối trong tình cảm dù ở mức độ nặng hay nhẹ đều gây tổn thương và mất lòng tin rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự tan vỡ nhanh chóng cho những mối quan hệ tình cảm. Bạn vẫn có thể lấy lại lòng tin từ người ấy tuy nhiên đây là…

29.06.2015 0