Thư mục Phát triển chiều cao

Cách tăng chiều cao

cách tăng chiều cao cho người lớn
Những điều bổ ích

Chiều cao bắt đầu phát triển ở tuổi dậy thì và chậm dần khi đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên vẫn có thể tăng chiều cao sau 20 tuổi. Xương vẫn có thể phát triển cho đến khi 30 tuổi. Để tăng chiều cao theo cách tự nhiên cần có sự kiên nhẫn thực hiện các biện pháp tạo điều…

31.07.2013 0