Thư mục Phỏng vấn việc làm

5 điều cần chuẩn bị trước khi đi phỏng vấn việc làm

chuẩn bị trước khi đi phỏng vấn
Xã hội

Một khi bạn nhận được lời mời phỏng vấn việc làm là bạn đã thành công 40%. Phần còn lại quyết định sự thành công của bạn là việc gây ấn tượng tốt khi phỏng vấn. Bạn sẽ cần phải chuẩn bị những điều sau để phỏng vấn thành công. Tìm hiểu về công ty: Bạn cần có những thông tin cơ bản…

05.05.2014 0