Thư mục target=”_blank”

Tự động thêm rel=”nofollow” và target=”_blank” vào liên kết trong bài viết WordPress

Wordpress

Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn thêm thuộc tính rel với giá trị nofollow cho thẻ liên kết đến các trang web ngoài nằm trong nội dung của bài viết trong WordPress. Hướng dẫn bao gồm sử dụng Plugin và không sử dụng Plugin. Sử dụng Plugin: Hiện nay có rất nhiều plugin được sử dụng để hỗ trợ…

03.09.2013 0