Thư mục Thai ngoài tử cung

Nguyên nhân gây chảy máu trong thai kỳ

nguyên nhân gây chảy máu trong thai kỳ
Mang thai

Trong thai kỳ việc rụng trứng sẽ ngưng hoàn toa, bạn sẽ không có kinh. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bị chảy máu trong thời kỳ mang thai dù nhiều hay ít đều là những dấu hiệu đáng lưu tâm. Để giải quyết câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn, dưới đây là một số nguyên…

26.09.2013 0