Thư mục the_category

Bỏ thuộc tính rel=”category tag” trong Categories list WordPress

Wordpress

Hướng dẫn này giúp bạn tháo bỏ thuộc tính rel=”category tag” trong danh sách phân loại(category) nhằm gỡ bỏ lỗi HTML trên trang web sử dụng mã nguồn WordPress. Vấn đề: Wordpress là một bộ mã nguồn mở tuyệt vời và có rất nhiều trang web được xây dựng dựa trên mã nguồn WordPress. Nhưng vì một số lý do…

23.08.2013 0