Thư mục Thừa cân

Cách tính chỉ số BMI

tính chỉ số BMI
Những điều bổ ích

Chỉ số BMI – Body Mass Index- còn được gọi là chỉ số khối cơ thể. BMI được sử dụng khá phổ biến để đo lường mức độ thừa cân của cơ thể. Mặc dù sự chính xác của BMI vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng với thể trạng người bình thường, BMI phản ánh khá chính xác tình trạng…

19.07.2013 0