Thư mục Tmeline Facebook

Khóa wall Facebook

Facebook

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể khóa wall Facebook, không cho ai xem hoặc gửi bài lên trang wall của bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể giới hạn người được xem Facebook của bạn (bạn thân, bạn hoặc bạn của bạn) với các bước sau: Chọn Privacy Settings của Facebook bằng cách click vào biểu…

16.06.2013 0