Thư mục Tổ chức sự kiện

Wedding planner là gì?

wedding planner là gì
Yêu và cưới

Hiện nay sự xuất hiện của dịch vụ Wedding Planner ngày càng được biết đến nhiều hơn. Trong khi khái niệm này còn khá mới mẻ ở Việt Nam thì với phương Tây wedding planner đã khá quen thuộc. Wedding planner là gì? Wedding planner hiểu một cách đơn giản là một dịch vụ tổ chức sự kiện cưới. Dịch…

19.07.2013 0