Thư mục Trình duyệt Chrome

Hướng dẫn lưu tab trong Chrome

Google Thủ thuật mạng

Chức năng lưu tab của trình duyệt rất tiện lợi khi bạn mở nhiều tab mà lại không muốn mất nhiều công sức lưu lại. Trình duyệt Chrome mặc định chức năng này tắt. Vì vậy muốn lưu tab cần bật lại chức năng này của trình duyệt. Làm theo các bước sau để mở chức năng lưu tab của…

14.06.2013 0