Thư mục Trò chơi chiến thuật

Các hoạt động giúp rèn luyện trí não

hoạt động rèn luyện trí não
Những điều bổ ích

Duy trì và củng cố sức khỏe trí não cũng quan trọng như việc rèn luyện thể dục thể thao để chăm sóc thể chất.  Theo một số nghiên cứu, hoạt động thể chất và các chương trình rèn luyện trí não giúp giảm lo âu và trầm cảm đáng kể. Hơn nữa, các hoạt động rèn luyện trí não…

15.07.2013 0