Thư mục Ung thư vú

Các bước cần làm để phát hiện ung thư vú

tư thế tự khám vú
Bệnh thường gặp

Ung thư vú là loại ung thư thường gặp và gây tử vong hàng đầu trong các căn bệnh ung thư phụ nữ. Việc quan tâm phát hiện ung thư vú sớm sẽ cho phụ nữ cơ hội chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Các phương pháp dùng để phát hiện ung thư vú là khám định kỳ, nhũ ảnh và…

24.05.2014 0