Thư mục Vẹt

Vật nuôi phù hợp với người bận rộn

vật nuôi cho người bận rộn
Thú cưng

Khi bạn là một người bận rộn và thường xuyên không ở nhà, việc nuôi thú cưng sẽ trở nên khó khăn hơn. Mặc dù vẫn muốn nuôi vật cưng nhưng nhiều người lại không thể tìm được thú nuôi thích hợp với quỹ thời gian ít ỏi dùng để chăm sóc chúng. Dưới đây là những gợi ý để…

30.08.2013 0