Thư mục Vi sinh vật

Vệ sinh thực phẩm bằng phương pháp trụng (chần)

diệt vi khuẩn bằng phương pháp trụng
An toàn thực phẩm

Chị em nôi trợ chắc hẳn rất quen với việc trụng/ chần thực phẩm. Trụng thực phẩm trong nước sôi có ưu điểm là sẽ làm thức ăn đặc biệt là rau chín tới, thực phẩm sẽ vừa giữ được màu cùng mùi vị tự nhiên mà vẫn hợp vệ sinh. Nhưng ít ai biết được rằng nếu áp dụng…

09.07.2013 0