Thư mục Word 2007

Các bước sắp xếp thứ tự chữ cái trong Word 2007

Microsoft Office

Nếu có một danh sách tên sắp xếp không theo thứ tự trong Word, phải làm sao để sắp xếp chúng lại để dễ tra cứu hơn? Word 2007 với chức năng sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo chữ cái đầu dòng sẽ giúp bạn điều này. Hướng dẫn sắp xếp thứ tự chữ cái trong Word 2007:…

14.06.2013 0