Thư mục Wordpress theme

Tự động thêm rel=”nofollow” và target=”_blank” vào liên kết trong bài viết WordPress

Wordpress

Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn thêm thuộc tính rel với giá trị nofollow cho thẻ liên kết đến các trang web ngoài nằm trong nội dung của bài viết trong WordPress. Hướng dẫn bao gồm sử dụng Plugin và không sử dụng Plugin. Sử dụng Plugin: Hiện nay có rất nhiều plugin được sử dụng để hỗ trợ…

03.09.2013 0

Loại trừ các trang(pages) khỏi kết quả tìm kiếm trong WordPress

Wordpress

Ở các trang sử dụng mã nguồn WordPress, các nội dung dạng trang(pages) như Giới thiệu, Liên hệ… được show ra trong kết quả tìm kiếm là không cần thiết và tạo sự thiếu tập trung vào nội dung tìm kiếm… Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn khắc phục điều này. Có 2 hướng để thực hiện điều này:…

25.08.2013 0