Thư mục wp_list_categories

Bỏ thuộc tính Title của menu(Categories) WordPress

Wordpress

Ở những website sử dụng mã nguồn WordPress, một điều dễ thấy là khi bạn rê chuột vô menu hay phân loại(Categories) thì thuộc tính Title của thẻ liên kết xuất hiện, như là “View all posts filed under…” hay “View all posts in…”. Đôi khi thuộc tính này không cần thiết và khiến người dùng khó chịu. Hướng dẫn…

04.09.2013 0

Bỏ thuộc tính rel=”category tag” trong Categories list WordPress

Wordpress

Hướng dẫn này giúp bạn tháo bỏ thuộc tính rel=”category tag” trong danh sách phân loại(category) nhằm gỡ bỏ lỗi HTML trên trang web sử dụng mã nguồn WordPress. Vấn đề: Wordpress là một bộ mã nguồn mở tuyệt vời và có rất nhiều trang web được xây dựng dựa trên mã nguồn WordPress. Nhưng vì một số lý do…

23.08.2013 0