Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Bio
Bio 4 years trước

Cho em hỏi 1 inch = bao nhiêu cm ạ? Em cảm ơn nhiều

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (53 đánh giá)
Profile photo of Opin
Opin 4 years trước

1 inch = 2.54 cm bạn ạ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (45 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.