Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of dinhnguyen
dinhnguyen 5 years trước

Action script 1.0, 2.0 và Action script 3.0 khác nhau và giống nhau ở chỗ nào? Có thể dùng kết hợp 2 ngôn ngữ này với nhau được không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of leenguyen
leenguyen 5 years trước

Actionscript 3.0 (AS 3) thực thi nhanh hơn dựa vào sự thừa kế.
AS 3.0 vượt xa khả năng tạo kịch bản của các AS phiên bản trước.
AS 3.0 thuận lợi cho việc tạo ra các ứng dụng rất phức tạp với bộ dữ liệu lớn và hướng đối tượng, cơ sở tái sử dụng mã.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of dinhnguyen
dinhnguyen 5 years trước

vậy thì học cả 2 hay chỉ học as3 thôi?

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.