Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Tom
Tom 4 years trước

Mình đang chơi game Hatchi bản full nhưng ko có tiền mua cuốn Evolution Guide để hướng dẫn nuôi thú. Ai có cho mình xin ké với. Thanks cả nhà!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Mean Ti
Mean Ti 4 years trước

Không biết bạn chơi bản nào vì Hatchi nhiều bản lắm. Mình đang chơi bản dùng cái evolution này. Nuôi được ra gần hết rồi á :D
Điền thông tin mô tả hình vào đây

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.