Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of JNguyen
JNguyen 4 years trước

Mình có nghe đồn thổi là ăn thơm nhiều thì sẽ bị lủng dạ dày. Nghe sợ quá. Mình cũng thích ăn thơm lắm nhưng nghe vậy đâm ra đắn đo kinh khủng. Ai biết thông tin chính xác trả lời giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of aauave
aauave 4 years trước

mình suy nghĩ logic thì thơm dùng để ướp với thịt cho thịt nhanh nhừ. Dùng thơm ướp là chỉ dc ướp 30′ à vì lâu quá là thịt nó thành bột. Suy ra thơm ăn vô bụng chắc mài bao tử ghê lắm >”<

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.