Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Phuy
Phuy 4 years trước

Mình có ảnh cũ của ông bà, rất cũ và bị rách trên phần nền ảnh (không phải phần mặt người). Như vậy đem đi phục chế lại thành ảnh màu có được không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Birzzle
Birzzle 4 years trước

Hoàn toàn có thể. Người ta sẽ scan hình ra rồi dùng Photoshop chỉnh lại. Chỗ rách không có vào phần mạt người thì chỉ việc tô lại nền thôi. Không đáng lo đâu bạn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.