Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Naminh
Naminh 5 years trước

Mình thích giai điệu của bài hát nhưng không nghe được lời tiếng anh. Ai biết giúp mình với. Là bài hát lúc hết phim luôn đó ạ. Em cảm ơn lắm lắm

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of nhoxteen
nhoxteen 5 years trước

Beyond the sea đó Naminh

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.