Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Phuy
Phuy 4 years trước

Mình muốn dùng bản ghost win 7 để cài qua máy dùng win xp có được không? Sau khi cài máy win xp sẽ chạy win 7 có phải không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Vincy
Vincy 4 years trước

dùng thì có thể. Sau khi ghost máy win xp sẽ thành win 7. Nhưng có nguy cơ các auto driver trên bản ghost win 7 ko phù hợp với phần cứng máy win xp. Cái này có thể gây hư phần cứng

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.