Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Mèo ác
Mèo ác 4 years trước

Cho mình hỏi hệ vừa học vừa làm khi ra trường bằng cấp có giá trị cao như bằng chính quy hay không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (15 đánh giá)
Profile photo of Góc Bếp
Góc Bếp 4 years trước

hệ vùa học vừa làm còn gọi là hệ tại chức. Bằng của hệ tại chức chỉ là bằng bổ sung để thăng tiến nếu đã làm trong một cơ quan. Còn học bằng này để đi xin việc thì không nên. Bằng này giá trị thấp và bị xem nhẹ lắm

Bạn và 3 người khác đánh giá câu trả lời này hữu ích
Profile photo of Bin Nguyễn
Bin Nguyễn 4 years trước

giá trị thì có nhưng không cao thôi. Nếu có thời gian thì bỏ thêm chút công sức hoc văn bằng 2 sẽ tốt hơn

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.