Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
Profile photo of aauave
aauave 4 years trước

Ra đường thấy bán bh xe máy rẻ mà lại còn đổ ra đường để bán nữa tự nhiên sực nhớ là ko biết cái bảo hiểm xe máy dùng để làm gì??? Hình như để khỏi bị công an hoạnh họe còn các lợi ích khác thì chịu thua. Kể ra từ hồi đi xe máy tới giờ tiền bảo hiểm cũng kha khá rồi. Đóng tiền phải có cái gì chứ để né phạt thì giống thuế thân quá :)). Bác nào biết chỉ giúp em

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (5 đánh giá)
Profile photo of Birzzle
Birzzle 4 years trước

nói ra bác đừng shock chứ cái này quy định trong luật đó ạ:
Điều 7. Phạm vi bồi thường thiệt hại

  1. Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

  2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Điều 14. Nguyên tắc bồi thường

  1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.

  1. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

  2. Mức bồi thường bảo hiểm:

a) Mức bồi thường bảo hiểm về người: được xác định dựa trên Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định của Bộ Tài chính;

b) Mức bồi thường thiệt hại về tài sản: được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới.

  1. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

  2. Trường hợp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho cùng một xe cơ giới thì số tiền bồi thường chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm đầu tiên.

Giải thích thêm:
Bên thứ ba là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau:

a) Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó;

b) Người trên xe và hành khách trên chính chiếc xe đó;

c) Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức, cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.
Trích nghị định 1032008nd-cp ngày 16 tháng 9 năm 2008

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Phương
Phương 4 years trước

bảo hiểm này mua để bảo hiểm cho người bị mình tông chứ ko bảo hiểm cho mình đâu bạn. Lỡ mình gây tai nạn mà bên nạn nhân cũng có 1 phần lỗi thì bảo hiểm của mình đền cho nạn nhân còn bảo hiểm của nạn nhân đền cho mình. Nếu bên kia ko mua bảo hiểm thì họ tự bỏ tiền ra đền mà cái vụ tự bỏ tiền này hên xui lắm đó ạ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Limmy
Limmy 4 years trước

cái này mà bắt buộc là quá vô lý. Tai nạn thì xảy ra hằng ngày, nặng nhẹ có đủ nhưng chưa nghe ai nói dc bảo hiểm đền cả. Bảo hiểm nào mà chả như nhau. Lúc đưa tiền cho nó nó vui vẻ lắm còn lúc lấy lại tiền nó hành đủ thứ. Cầm dc đồng tiền của nó chả bõ dc cái công đi lên đi về.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Profile photo of King Kong
King Kong 4 years trước

mua để khỏi bị phạt thêm một mớ tiền :))

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.