Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of proVN
proVN 4 years trước

mọi người cho em hỏi là google bao lâu nó xếp hạng pagerank của web mình vậy. Web mình chạy cả mấy tháng mà ko hệ thấy nó chấm điểm gì cả. :(

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of NguyenThanhLe
NguyenThanhLe 4 years trước

Mình nghe đâu là 3 tháng bạn à. Nhưng cũng giống như bạn, blog của mình chờ đến cả năm nhưng chả thấy Google chấm điểm gì cả.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of The Cat
The Cat 4 years trước

Xếp hạng theo quý bạn à – tức là 3 tháng 1 lần. Những trang tiếng Việt thường Google đánh giá ko cao nên việc web bạn lâu ko thấy google chấm điểm vì nó có thể nó chấm bạn 0 điểm đó bạn :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.